Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε ανανεώσεις (updates) του εκπαιδευτικού λογισμικού της εταιρείας:


Ενημέρωση του προγράμματος εγκατάστασης του  εκπαιδευτικού λογισμικού για Microsoft Windows Vista:
Ανανεώσεις (Updates):
Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού  λογισμικού της εταιρείας από απλούς χρήστες (users), ζητείται κωδικός διαχειριστή (administrator), κάντε  εγκατάσταση τις παρακάτω ενημερώσεις:
εγκατάστασης                                           

516 KB

144 KB